Válogatás a megjelent kritikákból:

Gondolatok M.Mester Katalin kiállításáról

"Pétfürdő (vr) - Elraboltan feküdni a szélben. Nézni a tájakat városokat, embereket. Elképzelni a szenteket. Festeni az elnémított levegőben."
"Képek egy üres teremben , Megtöltik az űrt. Élettel. Rezdülésekkel. Hangulatokkal. Színekkel. Gyökerekkel. Születéssel, létezéssel, elmúlással, feltámadással. A látvány átmossa az ember lelkét, bőrét. Megrajzolt idő ez. Festékbe mártva. Fényekben és árnyékokban. Mintha kitárulna minden az összezsugorodott vászonra nyomott világban. Mert nyomot kell hagynunk magunk után. Közel lenni. Igen ez fontos. Magunkba kell zárni mindent, ami a miénk."

Varga Róbert - Veszprém megyei Napló 2007 március


"Toll és ecset"

"... Gondolja meg ezek az emberek soha nem kerülnek be a történelemkönyvekbe, de a falu, város, a kis közösség megőrzi az emléküket. Szeretném, ha a megjelenő könyv nem engedné, hogy a feledés homálya elfedné emberi tartásukat, méltóságukat. És példaként állíthatjuk a közösség tagjai elé őket."
Novák Gábor - Köznevelés szemle rovat - részlet az interjúból 2004 március 26


"Sors a történelemben"

"Dr. Világosi György 1991-ben a doni emléktúrán egy orosz asszonnyal emlékezik a múltra."

"Devecser város díszpolgára, dr.Világosi György életpályáját mutatja be M. Mester Katalin Kinyílik a rózsa, kihajt a levél című dokumentumkötete.
 A hangulatos külsejű, gondosan szerkesztett visszaemlékezés végigkiséri egy gazdag életút meghatározó időszakait, sorsdöntő fordulatait. Dr. Világosi György sokszor érezte magát elveszettnek különösen a második világháborúban, az orosz fronton, de aztán talpra tudott állni, akaratereje, elszántsága példa lehet a megpróbáltatásokban. A kötetben megismerjük a 85. évébe lépett devecseri ügyvéd sorsát. Gyerekkora Zalabérben telt, és ahogy visszaemlékezik, örömteli szakaszok jellemezték. Szemléletesen kirajzolódtak a diákévek is, Világosi György tehetséges rajzolónak bizonyult, emellett a gimnáziumban verseket mondott, sőt, pénzt is keresett, a gazdagabb társaknak elkészítette a házifeladatot, és nemegyszer egy-egy pengő lett a fizetsége. Az összegyűjtött pénzből vásárolta meg Szerb Antal Magyar irodalomtörténet című könyvét nyolc pengőért 1938-ban. A kötetet ma is féltve őrzi.
1940 december elején behívták tényleges katonai szolgálatra. 1941 őszétől a pécsi jogi egyetem hallgatója, ahol a nagyhírű dr. Óriás Nándor professzor adta elő a római jogot. A fiatalemberre azonban hamarosan "veszélyes" kalandok" vártak, 1942-novemberében egy traszporttal vitték az orosz frontra. A távollétet levelező lapok, fotók, és az események érzékletes, hatásos leírása idézik fel, Világosi György az elegáns voronyezsi színésznőről sem feledkezik meg. Szinte megborzongunk a kemény orosz téltől, a kiszolgáltatottságtól, a viszontagságoktól. 1943. február 24-én ezt írta haza édesapjának: "...Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen erővel rendelkezem. Remélem. örülsz, hogy életjelt adok egy hónap után magamról, s talán boldogabban szívod pipád..."

1943 májusában hazatér, a nyarat végigtanulja, de a következő év augusztusában jön az újabb behívó, aztán a merész dezertálás. Dr Világosi György 1946-ban kapott jogi diplomát. Felelevenednek emlékezetes jogi ügyei a memoárjában, és józanul beszél az 1956-os eseményekről. 1957-ben három hétig az ávósok foglya, szabadulása után megpróbálják beszervezni, de megtagadja az együttmüködést a hatalommal. A következménye: 1958-ban határozottan közlik vele, hogy "ügyvédi hivatás gyakorlására nem alkalmas". Jegyzőkönyvi részletek, határozatok illusztrálják, kálváriáját, panaszbeadványait sorra elutasítják. Vállalati jogtanácsosként azonban dolgozhat.

M. Mester Katalin kötete hű kordokumentum, dicséretes írói vállalkozás. Világosi György, akinek sorsában sokan osztoztak még - példaként szolgálhat a történelmi kataklizmák eddig elkerülő nemzedékeknek."
Kellei György - Veszprém megyei Napló 2004. január. 17.


Pécsi egyetemista a Don-kanyarban
"... A háborúval, a sorsfordító történelmi eseményekkel való szembesülés személyessége, érzékletes plasztikus megjelenítése különös hitelességet kölcsönöz ennek az értékes kordokumentumnak. M. Mester Katalin érzékeny, értő megfogalmazása és körültekintő szerkesztése meghitt kapcsolatot teremt az olvasóval. Ezáltal a munka nemcsak szűkebb pátriában, hanem a szélesebb közönség körében is érdeklődésre tarthat számot."
B.K. - Dunántúli Napló (Pécs) 2004.január 29.