Toll a kézben.

Tagja vagyok a: "Magyar Újságírók Szövetségének" (MÚOSZ), A "Krúdy Gyula Irodalmi Társaságnak" (Budapest). Ügyvezető alelnökévé választott a "Fekete István Irodalmi Társaság". 1994-től szerkesztő bizottsági tagként dolgoztam 2010 októberéig a havonta megjelenő "Devecseri Ujság" - nak (alapítva 1927).


Hét könyvem jelent meg eddig, a XX. század fehér foltjaival foglalkozom, illetve helytörténettel a Somlót és szülőfalumat tekintve. 

  1. "Kinyílik a rózsa, kihajt a levél c."
  2. "Visszatérő álmok" c.
  3. "Mind elvitték a legények elejit" c.
  4. "Drága kicsi Terkám! Édes Lackóm" c.
  5. "Halimba története mozaikokban" c.
  6. "Sorsok Zalától Mátráig" c.
  7. "SOMLÓORSZÁG Istenadta szép vidék" c.

Könyveim:

Az első könyvem egy ügyvéd, Dr Világosi György életútját mutatja be a Don - kanyar és 1956 tükrében. Az olvasó bepillantást kap a rendszerváltozásig elhúzodó szelid megtorlás egyfajta formájába is.
A második könyvem három, a XX. század elején született - egy zsidó, egy németajkú és egy kulák sorsot megélt asszony életútjának dokumentumokkal színesített története.
A harmadik könyv, tizenhárom hadifogoly, illetve politikai elítélt megrázó története fotókkal, dokumentumokkal hitelesítve.
A negyedik könyv, amely két szerelmes fiatal 1939-45 közötti levelezése. Az írásokból képet kapunk a háború, a front, a hátország életéből. A levelekben az érzelmi vonulat mindig jelen van, hiszen a fiatalember egy hivatásos katona, a lány Vajay Terka pedig várja haza a vőlegényét, férjét, és később már gyermeke apját. A könyv "másfél kilogramm levél" feldolgozása. A tábori postaszám 42-09, mely fogadta a szépen megírt intellektuális leveleket.
Az ötödik könyv, Halimba története mozaikokban - kerek évfordulót ünnepelhet az idén Halimba népe, az itt élők és elszármazottaik hiszen hiteles oklevél 1329-ben 680 évvel ezelőtt említi a veszprémi püspök és a Gyulaffyak között folyt birtokpőr kapcsán - településünk nevét Helymba néven. Dr. Török Gyula régész 1952-1955 és 1961-1965 között tárta fel Halimbán a temetőket, melyek avar kortól keződően, a honfoglalás ideje alatt és utána, egészen a XII. század végéig a település folyamatos benépesülését bizonyítják. Dr. Török Gyula a temető egykori népességét tanulmányaiban Halimbával azonosítja. Halimbainak vallva magunkat, ezzel botorság lenne vitatkoznunk. Ha innen számlálnánk a településünk korát, akkor hány éves is lenne a mi kis falunk? Becsüljük, hát nagyon ezt a földet!
A hatodik könyvem, "Sorsok Zalától a Mátráig" című könyv megjelentetésével több éves tartozásomnak teszek eleget. Az első a XX. század fehér foltjait megörökítő könyv 2003 után sorjáznak felém a hasonló embermesék az érintett családok részéről. Szerették volna elmesélni az idős emberek a velük megtörtént fájdalmas, talán soha fel nem dolgozható eseményeket. Úgy érezték, ha kibeszélik magukból, egyszer leírják azt és közzéteszik, akkor valamennyire rehabilitálja őket a sors. Legyenek e sorsok adó példák a jövő nemzedéke számára.
A "SOMLÓORSZÁG Istenadta szép vidék" c. a hetedik könyv melyben 432 oldalon olvashat a Somlóról, a szőlőművelésről, a bortermelésről, a somlai emberekről, a jelenlegi somlói civil szerveződésekről s terveikről, a borvidék pincészeteiről, a kisebb családi gazdaságokról. A sok érdekes adaton túl megismerheti e táj történetét, a korabeli sajtócikkekből pedig értesülhet borhamisításról, borárakról, a somlói szőlősgazdákat foglalkoztató örömökről,  gondokról is. A fentiek mellé gazdag irodalmi és fotóanyag társul.

A Veszprém megyei Naplóban 1989-től jelentek meg közéleti, egyháznéprajzi írásaim. A Hit-világ rovatban Nők a Bibliában címmel sorozatot olvashattak, valamint a Rubicon történelmi magazin 2008/4 számában.

A könyvek kaphatók a szerzőnél és Püski könyvesboltban Budapest, Krisztina körút 26. és Budapest, Andrássy út 60. - könyvesboltjában. A SOMLÓORSZÁG című könyv csak a szerzőnél kapható.